spantet 1 Image0002

http://www.bedandbreakfastbrussels.be//Giacchetto-Canada-Goose,Canada-Goose-Negozi-Italia-30/ http://www.bedandbreakfastbrussels.be//Giacchetto-Canada-Goose,Canada-Goose-Negozi-Italia-30/ http://www.bedandbreakfastbrussels.be//Canada-Goose-Giacche,Canada-Goose-Online-Italia-31/ http://www.menusplaisirs.be//Vente-Ugg-Belgique,Magasin-Ugg-Paris-26/ http://www.menusplaisirs.be//Vente-Ugg-Belgique,Magasin-Ugg-Paris-26/ http://www.menusplaisirs.be//Ugg-Belgium,Ugg-Australia-27/ http://www.menusplaisirs.be//Ugg-Belgium,Ugg-Australia-27/ Nike Air Max Liberty Nike Free Run Belgique Nike Air Max Pas Cher Nike Air Max Femme

Vi arbetar mest inom tjänste, IT- och handelssektorn, det är där som vi har den mesta erfarenheten. Kunderna finns både inom den privata och offentliga sektorn, och uppdragen syftar främst till att verk-samheten ska löpa effektivt och ha de mest nöjda kunderna/brukarna.

  

Försäljning, marknad och strategi

I detta område ligger fokus mer på affärs- och verksamhetsplanering, strategiutveckling, marknad och försäljning. Ett annat sätt att uttrycka saken är intäktsfokuserade områden för företag, och brukar-fokuserade områden för den offentliga sektorn.

 

Några exempel:

Omvärldsbaserad strategiutveckling

Kanalstrategi

Facilitering av scenariobaserad strategiutveckling

Metodik och implementering för komplex försäljning

Kartläggning av säljkapacitet / bemanningsproblem

Sparring / Mentorskap / Ledarutbildning

Ledarutveckling

VAL-Workshop

Säkerställ strukturkapitalet

Integration mellan verksamheten och IT

VAL-Workshops

Effektivisering

Med effektivisering menar vi aktiviteter som syftar till att arbetet fungerar bättre, och helst också blir roligare att utföra. Införande av nya arbetssätt och affärssystem samt andra förändringsrelaterade utmaningar är vanliga uppdrag. Vi trivs bäst när situationen kräver ett gott handlag både i process- och ledningsfrågor.

 

Några exempel:

Förändringsledning

Projekt- och programledning

Projektetablering

Verksamhetsanalys

Integration mellan verksamheten och IT

Kvalitetssäkring

Projektgenomlysning

Upphandling av IT-system

Ledarutveckling

Sparring / Mentorskap / Ledarutbildning