spantet 1 Image0002

Förändringsledning genom verksamhetsutveckling är vårt sätt att beskriva vad vi gör

Här kan du läsa om några uppdrag som genomförts, och som vi hoppas ska ge en idé om vad vi kan hjälpa till med. För fler exempel, vänligen kontakta oss.

Förändringsledning

Snabbväxare inom molnet-tjänster

Ledning av ett komplext förändringsprogram hos snabbväxare.

Förändringsledning inom Telecom

Etablering av förändringsprogram. Affärssystem, ISO

Förändringskartläggning

Screening av huvudkon-toret i ledande affärs-resebyrå

Ledningsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Apotek

Ledningsgrupp fick nytt verkyg för att bli mest konkurrenskraftig

Lednings/kulturutveckling Energibolag

Mångårig utveckling av ledarskap och affärs-kompetens för att skapa ny kultur och effektivitet.

Mentorsprogram

Efter mer än fjorton års mentorskap har erfaren-heten blivit bred, pro-grammen passar de flesta behov. 

 

Marknad, strategi

Trender/scenarier/strategi Hälsovård

Strategiutvecklingen med omvärlsanalys och scenarier

Strategi/affärsutveckling Energibolag

Utveckling av bredbands-affären, omvärld/scenarier

 

Channel- och Product Management

Vitalisering av partnerkanal inom affärssystem

 

Säljmetodik - ledande affärssystemföretag

Utveckling av sälj/implementeringsmetodik

 

Effektivisering

Effektivisering av IT-verksamhet

Ledande försäkrings-bolag inför gemensamt arbetssätt

 

Enande av IT-verksam-het

Upprättande av Service Management inför outsourcing

Fler än 80 affärsystem

Krav, projektledning, implemtentering och upphandling

Affärsystem till grossist

Projektledning och implementering av SAP

nike free run nz new balance ireland oakley singapore polo ralph lauren australia ray ban australia christian louboutin australia michael kors australia michael kors ireland cheap nike air max australia fake oakleys