spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Enande av IT-resurser - Ledande telecomföretag

Ett ledande telecomföretag outsourcade all sin IT-drift vilket berörde 7500 användare. Aktiv hjälp med att implementera ett nytt Service Management (intern kund / lev-organisation) samtidigt som själva förändringsprocessen hanterades.

Uppdragsgivare: Programledningen

 

Åter till Uppdrag