spantet 1 Image0002

Mot Nästa Nivå - en perfekt guide till rätt modell och metod

 

Vilka omvärldsfaktorer måste vårt företag ta hänsyn till? Och vilka faktorer påverkar vår nuvarande strate-giska position? Vilken strategi ska vi använda på aktuell marknad? Hur skapar vi en bild av framtida möjligheter? Kan vi bli marknadsledande?

 

En stor del av ditt arbete som beslutsfattare handlar om att lösa problem, fatta beslut och att välja inriktning. Ibland kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. I den här boken har vi tagit ditt perspektiv och utgått från flera av de frågor som åter-kommande problem och situationer väcker. Utifrån frågorna presenterar vi därefter beprövade och intuitiva, och i många fall bekanta, hjälpmedel som hjälper dig mot nästa nivå.

Den här boken vänder sig till dig som arbetar i en företags-ledande roll, är nybliven konsult, eller sitter vid skolbänken och helt enkelt vill skaffa dig en överblick.

 

För mer information, ladda ner ett smakprov på boken i PDF-format.

Beställ boken via mail

Åter till Angreppssätt

 

mnn framsida