spantet 1 Image0002

Samarbetspartners vars tjänster och produkter kompletterar och förstärker vårt erbjudande:

 

  Image0001

  "Sveriges Managementkonsulter SMK är en branschförening som företräder managementkonsult-företagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av yrket managementkonsult och branschen."

  Spantet är medlem i SMK.

  Spantet samarbetar med IDI Profiling kring Interpersonal Dynamics Inventory, ett verk-tyg för utveckling av individ och

  ledningsgrupper.

  Sveriges ledande företag inom framtidsstudier. Vi använder TAIDA, en modell för omvärlds-analys och scenariobaserad strategiutveckling.

  Loggo-fraan-hemsidan.jpg

  Blue Advisory Group är oberoende strategi- och management-konsulter. Spantet fungerar som rådgivare i styrelsearbetet och som Partner & Senior Advisor.

  Incessus-logo.jpg

  "Incessus är ett konsultföretag som arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling utifrån perspektivet företagets innova-tionsförmåga".

  Rilke_logo.png

  "Our mission is to strengthen management, especially in small and medium-sized companies, and through that help them in creating increased value."

  "Executive Management Institute (ExMI) är ett utbildningsinstitut i Stockholm specialiserat på chef- och ledarskapsutbildningar".

   

   

  "Med PerformancePotentials metod och verktyg VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™ kan verksamheter öka sin produktivitet på ett hållbart sätt."

  ValuesOnline Logo

  "Vi lever i en värld vi skapat tillsammans - en värld som nu är hotad. Vi tvingas inse att de värderingar som styr våra prioriteringar idag lett fram till en ohållbar värld. Genom att skapa en djupare nivå av autenticitet i världen skapar vi hopp om en uthålligare framtid."