spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Förändringskartläggning hos ledande affärsresebyrå

Den svenska delen av den internationella verksamheten stod inför vissa förändringar, drivet av hanteringen av befintliga och framtida kunder. Som ett första steg kartlades nuläget inom huvudkontoret vilket utgjorde ett beslutsunderlag för nästa steg i processen.

Uppdragsgivare: VD.

 

Åter till Uppdrag