spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Effektivt samspel - ledningsgrupp hos energibolag

Spantet har i många år, på olika sätt, hjälpt ledningen i bolaget att utveckla verksamheten. Grundläggande önskemål har varit att förändra verksamheten genom att successivt förändra kulturen genom bättre och modernare ledarskap, som bättre svarar mot ökade krav från kunder och ägare.

FÖRBÄTTRA SAMSPELET

Skapa medvetenhet - det går faktiskt att förutse hur människor kommer att reagera

IDI-bedömningar (Interpersonal Dynamics Inventory) av alla i ledningsgruppen - individuella återkopplingar

Träning för ledningsgruppen i att använda insikter och verktyg i utvecklingen av verksamheten

Beteendekarta för ledningsgruppen - medelvärden för gruppbeteende med och utan spända situationer

SWOT-analys - fokus på svagheter som leder till hot (låg effektivitet i samspelet)

Early Warnings - löpande bevakning av om ledningsgruppens svagheter ger sig uttryck i ledningsarbetet

Uppföljning - Träning, bedömning, stöd samt applicering på resten av verksamheten

AFFÄRSKOMPETENS

Affärs- och marknadsplanering

Affärsmodeller

Förändringsmekanismer

INDIVIDUELL UTVECKLING

Coaching

Fördjupning av beteende och värderingar

Läs mer: Effektiva samspel, Temporärt ledarskap

Åter till Uppdrag