spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Strategiutveckling m.h.a. omvärldsanalys och scenarioplanering

Ett väl etablerat företag inom företagshälsovård ville basera sina strategier på analys av trender i omvärlden. Utifrån en analys av de trender som kan påverka verksamheten i framtiden, t.ex. hälsotrender, utvecklades scenarier som sedan låg till grund för utveckling av nya strategier. Modellen som användes var TAIDA (Tracking, Analyzing, Imaging, Decision, Planning) vilken har sitt ursprung från Kairos Future som arbetar med framtidsstudier.

Åter till Uppdrag