spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Ledning av förändringsprogram för snabbväxande molnet-tjänster

Etablering och ledning av ett omfattande förändringsprogram drivet av ambitiösa tillväxtplaner som kräver hög skalbarhet av verksamhet och molntjänst. Förändringar i verksamheten görs parallellt med nyutveck-ling av IT-systemet som producerar tjänster till transportbranschen. Programmets olika delprojekt/aktiviteter:

- Attitude, Collaboration, Thinking (ACT): Anpassning av ledarskap, attityd och mindset

- Future Business: Strategier för framtiden som ramverk för att styra programmet

- Requirements; Utifrån framtida affärsbehov utforma kravspecifikationer för system och processer

- Tehcnology: Utveckling av ny systemplattform passande framtida affärer

- Billing: Specifikation och utveckling av kundnära administration och debitering av tjänster

- Upphandling och implementering av nytt affärssyem

Åter till Uppdrag