spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Förändringsledning inom Telecom

Etablering av ett förändringsprogram med initial uppgift att förse organisationen med verktyg såsom affärssystem, logistiksystem, processorientering samt implementerade lednings, kärn- och stödprocesser. Programmet realiserade därefter den önskade affärsnyttan genom att successivt skapa ökad kundorientering och konkurrenskraft samt ökad lönsamhet.

 

Skapade förutsättningar för och etablerat ett projekt inom programmet baserat på införande av ett affärssystem (IFS). Projektledarstöd vid övergripande kravställning, upphandling (LOU), avtalsutformning samt ledning för projektet Styrning. Projektet påverkade ca 800 medarbetare.

 

Implementerat ny ekonomisk styrmodell (Residual Income) som bas för ny och resultatstyrd inre affärslogik i nya organisationen. Utarbetat och implementerat produkt- och avtalsstrukturer för en komplex och kundstyrd tjänsteproduktion. Merparten av arbetet utfördes i projektform.

Programägare: VD.

 

Åter till Uppdrag