spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Fler än 80 affärssystem till SME-företag

Med affärssystem menar vi systemstöd för verksamhetens olika delar såsom ekonomi, försäljning och kundvård (CRM), inköp, logistik och lager, webshop osv. Under ett stort antal år har vi sålt, implementerat, upphandlat och förädlat systemstöd hos fler än 80 företag och organisationer vilket byggt upp en bred kompetens om:

  • Projektledning i både mindre projekt och omfattande förändringsprogram
  • Verksamhets- och affärslogik från många branscher och roller
  • Stor förståelse för affärsmodeller, affärsnytta och förändring
  • Processkartläggning och processförbättringar
  • Kravinsamling, kravspecificering
  • Upphandling
  • Avtalsupprättande
  • Systemintegration

Affärssystemen har valts från kända leverantörer som Scala, Jeeves, SAP, Hogia, Visma m.fl. Även egenutvecklade system för kopierings- och tryckeribranschen har marknadsförts och implementerats hos ca. 30 företag över hela Sverige.

Åter till Uppdrag