spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Effektivisering av IT-verksamheten hos ledande försäkringsbolag

Flera enheter (inom IT-produktionssystem) slogs samman och ett stort behov av ett gemensamt synsätt, arbetssätt och verktyg uppstod. Medverkan i, och drivning av en större insats som involverade alla 130 medarbetare; med fokus på omvärldspåverkan, kundfokus och den egna insatsens roll för kundbehovsstyrd produktion av försäkringsprodukter. Implementering av ny uppdragsprocess med systemstöd.

Uppdragsgivare: Chefen IT-Affärssystem

 

Åter till Uppdrag