spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Effektivt samspel - ledningsgrupp hos startup inom apoteksbranschen

Ledningsgruppen fick ett verktyg baserat på Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) som hjälp i strävan att bli branschens mest konkurrenskraftiga ledningsgrupp. De huvudsakiga stegen var:

  • Skapa medvetenhet - det går faktiskt att förutse hur människor kommer att reagera
  • IDI-bedömningar av alla medlemmar i ledningsgruppen - individuella återkopplingar
  • Träning för ledningsgruppen i att använda insikter och verktyg i utvecklingen av verksamheten
  • Beteendekarta för ledningsgruppen - medelvärden för gruppbeteende med och utan spända situationer
  • SWOT-analys - fokus på svagheter som leder till hot (låg effektivitet i samspelet)
  • Early Warnings - löpande bevakning av om ledningsgruppens svagheter ger sig uttryck i ledningsarbetet
  • Uppföljning - Träning, bedömning, stöd samt applicering på resten av verksamheten

Läs mer: Effektiva samspel, Temporärt ledarskap

Åter till Uppdrag