spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Ettåriga mentorsprogram anpassade för alla behov

Efter mer än fjorton års mentorskap har erfarenheten blivit bred avseende bransch, typ av frågeställningar och yrkesroller. Vi använder beprövade modeller och affärsverktyg som utgör en stabil plattform för programmen. Utgångpunkten är insikt i hur andra upplever adeptens beteende samt vilka värderingar/drivkrafter som motiverar. Läs mer om de instrument som används:

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)

Values online

Exempel på genomförda mentorsprogram

- Chef för affärsutveckling inom ledande utbildningsföretag

- Chef för ”New Business” hos ett internationellt företag inom spel- och underhållning

- IT-chef i stor kommun

- Inköpschef i statligt företag

- Inköpschef och affärsjurist hos ledande bevakningsföretag

- Inköpsansvarig på ett större företag inom den privata sjuk- och hälsovården

- Programledare inom myndighet med ansvar för utveckling av tre myndigheters portal

- Chef för driftleverans till stora Telekombolag inom ett internationellt IT-och outsourcingföretag

- Chef för projektkontor i ledande bank

- Huvudprojektledare vid införande av affärssystem i Telekombolag

- Förändringsledare / enhetschef på stort försäkringsbolag

- Chef inom marknadsavdelningen hos ett statligt spelbolag

- Key Account manager hos ett internationellt IT-bolag

- Enhetschef på ledande företag inom hantering och distribution av dokument.

Åter till Uppdrag