spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Energibolag - Strategiutveckling m.h.a. omvärldsanalys och scenarioplanering

Ett energibolag med fyra affärsområden var i behov av att utveckla affären för bredband. En affär som till skillnad för företagets övriga affärer är direkt konkurrensutsatt samt påverkad av mycket snabba teknikskiften. Vi baserade därför uppgiften på analys av trender i omvärlden. Utifrån en analys av de trender som kan påverka verksamheten i framtiden, t.ex. teknik- och konsumtionstrender, utvecklades scenarier som sedan låg till grund för utveckling av nya strategier. Modellen som användes var TAIDA (Tracking, Analyzing, Imaging, Decision, Planning) vilken har sitt ursprung från Kairos Future som arbetar med framtidsstudier.

Åter till Uppdrag